• Hỗ trợ khách hàng:
  • 0969.18.59.59

Các hoạt động liên quan đến Khách hàng

I. ĐỊNH HƯỚNG KHÁCH HÀNG 

Sự tồn tại và phát triển của công ty được thể hiện thông qua sự thỏa mãn những yêu cầu của khách hàng  đối với những sản phẩm dịch vụ do công ty cung cấp vì vậy:
Công tác định hướng khách hàng được triển khai như sau:

Ban giám đốc giao trách nhiệm cho các phòng ban trực thuộc thường xuyên nhận dạng nhu cầu khách hàng  và các giám sát tại công trình tiếp xúc và trao đổi thông  tin trực tiếp với khách hàng  nhằm nhận dạng những nhu cầu đối với các sản phẩm dịch vụ của công ty.

Những thông tin này làm cơ sở để định hình sản phẩm dịch vụ bảo dưỡng công trình & làm sạch công nghiệp của công ty.

II. QUÁ TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN KHÁCH HÀNG

Công ty tiến hành xem xét các yêu cầu của khách hàng và đánh giá năng lực của Golden Pacific trong việc thỏa mãn các yêu cầu thông  qua các giai đoạn đàm phán, giao dịch,… để đi đến ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ.
Những yêu cầu được xem xét để đảm bảo rằng các yêu cầu của khách hàng  có thể được đáp ứng, và có thể giải quyết bất cứ những yêu cầu chưa hòan tất hoặc mâu thuẫn nào, những điều chỉnh và thay đổi yêu cầu cũng được xem xét và thông  báo cho tất cả các phòng ban có liên quan.

TIẾP NHẬN THÔNG TIN

Mọi yêu cầu của khách hàng hoặc thông tin về sản phẩm dịch vụ điều được chuyển đến phòng kinh doanh.
phòng kinh doanh có trách nhiệm ghi lại những thông  tin khách hàng  đầy đủ và những nội dung khách hàng  yêu cầu vào phiếu theo dõi thông  tin khách hàng .
Phòng kinh doanh xin cuộc hẹn gặp khách hàng  nếu có thể hoặc khảo sát thực trạng.
Khi giao tiếp với khách hàng, nhân viên kinh doanh cung cấp thông  tin về những nội dung liên quan đến dịch vụ cung cấp cho khách hàng .

KHẢO SÁT THỰC TRẠNG

Phòng kinh doanh & bộ phận kỹ thuật sẽ đến công trình để khảo sát thực trạng. Xem Chi tiết công trình mà khách hàng  yêu cầu phải nắm rõ yêu cầu của qúy khách hàng  đồng thời ghi lại những Chi tiết và hạng mục được xem xét vào phiếu khảo sát.

Quá trình khảo sát, người khảo sát và người tư vấn kỹ thuật phải đảm bảo nguyên tắc: đầy đủ thông  tin về yêu cầu của khách hàng , đảm bảo tính khả thi, bảo đảm tính an tòan khi kiểm tra.

XEM XÉT YÊU CẦU LẬP ĐỀ XUẤT BÁO GIÁ:

Phòng kinh doanh trao đổi với khách hàng xem xét các thông tin đề xuất lập báo giá cho khách hàng nhằm:

Để khách hàng  tiết kiệm chi phí và hiệu quả của dịch vụ mang lại cho khách hàng một cách tối ưu nhất.

Đảm bảo khả năng thực hiện công trình, nguồn nhân lực, các chức năng cung cấp dịch vụ của Golden Pacific.

Bảng đề xuất báo giá phải dựa trên cơ sở phiếu yêu cầu theo dõi thông  tin khách hàng , qua phân tích trực triếp của phòng kinh doanh và tham khảo người tư vấn khảo sát để so sánh nhu cầu khách hàng  và lập bảng đề  xuất báo giá cho phù hợp với khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

LẬP HỢP ĐỒNG

 Khi đựơc khách hàng  chấp thuận phòng kinh doanh tiến hành lập hợp đồng theo mẫu hợp đồng của Golden pacific.
Cơ sở lập hợp đồng bảng báo giá được khách hàng xác nhận, phiếu theo dõi thông  tin khách hàng , phiếu khảo sát hiện trạng công trình.

THEO DÕI HỢP ĐỒNG

Sau khi hợp đồng đã ký, phòng kinh doanh bàn giao  các công việc liên quan đến việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng  đến phòng dịch vụ để triển khai thực hiện.
Mọi yêu cầu sửa đổi hợp đồng của khách hàng  đều được Trưởng phòng dịch vụ ghi nhận, xem xét, thông  báo phòng kỹ thuật. Phòng kinh doanh sẽ tiến hành điều chỉnh lại hợp đồng hoặc lập thêm phụ lục hợp đồng chuyển cho khách hàng .

HỌACH ĐỊNH

Công ty lập kế họach và triển khai các quá trình cần thiết đối với việc cung cấp dịch vụ, hoạch định việc tạo sản phẩm dịch vụ được nhất quán với các yêu cầu của các quá trình khác trong công ty.

Công tác hoạch định cho quá trình cung cấp dịch vụ bao gồm:

Các mục tiêu chất lượng và các yêu cầu chất lượng đối với dịch vụ bao gồm: các thông tin về sản phẩm dịch vụ như: loại hình, qui mô, diện tích mặt bằng, bố trí…

Phòng dịch vụ và giám sát thường kiểm tra các điều kiện cần thiết để đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ: vật tư máy móc thiết bị, nhân sự, tiến độ thi công công việc… sau đó phòng dịch vụ tiến hành lập kế họach và triển khai cho các giám sát phụ trách  công trình.

Giám sát tiến hành phân công từng nội dung công việc cụ thể cho nhân viên kế họach thực hiện theo qui trình cung cấp dịch vụ của công ty.

Công  nhân vận hành máy móc thiết bị hoặc thực hiện công việc phải qua đào tạo tại phòng dịch vụ hoặc bộ phận kỹ thuật hoặc tại văn phòng công ty khi tiếp nhận công việc.

III. KIỂM SÓAT QUÁ TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ

Công ty thiết lập việc kiểm sóat quá trình cung cấp dịch vụ nhằm đảm bảo dịch vụ được thực hiện trong điều kiện phù hợp với yêu cầu đã được họach định và thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng.

Phòng dịch vụ chịu trách nhiệm tiến hành và kiểm soát qúa trình cung cấp dịch vụ. Đầu vào của qúa trình cung cấp dịch vụ vệ sinh là phiếu theo dõi thông tin khách hàng được thiết lập từ phòng kinh doanh.

Công tác họach định cho quá trình cung cấp dịch vụ bao gồm:

Kế họach thực hiện.

Lịch phân công.

Cách thức thực hiện.

Trưởng phòng Dịch vụ & phòng Kinh doanh có trách nhiệm tổ chức, phân công kiểm soát việc thực hiện quá trình  cung cấp dịch vụ bao gồm các công đoạn cơ bản từ khi tiếp nhận yêu cầu khách hàng cho đến khi hoàn tất.

Các điều kiện được kiểm soát trong qúa trình cung cấp dịch vụ chủ yếu bao gồm:

Nhân lực.

Dụng cụ vật tư máy móc thiết bị sử dụng: máy móc dụng cụ. . .

Thời gian thực hiện.

Các hồ sơ kiểm soát quá trình được lưu giữ theo qui định công ty.

Các hoạt động liên quan đến Khách hàng

CÔNG TY TNHH THÁI BÌNH THỊNH VƯỢNG

Địa chỉ

: 252 Mã Lò, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, Tp.HCM

Điện thoại 

: 028.6293.0826 - 0919 45.77.45 

Email

: gpc@goldenpacific.vn

Website

: www.goldenpacific.vn

Giấy ĐKKD

: 0108512980

Fanpage chúng tôi

@ 2020 Công ty TNHH Thái Bình Thịnh Vượng. 

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn