• Hỗ trợ khách hàng:
  • 0969.18.59.59

Chính sách và chất lượng (QUALITY POLICY)

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CỦA THÁI BÌNH THỊNH VƯỢNG (GOLDEN PACIFIC CO.LTD) 

Vai trò của chính sách chất lượng là tuyên truyền những cam kết  và nguyện vọng của công ty liên quan đến chất lượng, và xác định những mục tiêu cơ bản về quản lý chất lượng. Chính sách chât lượng cung cấp định hướng cho việc thiết lập các mục tiêu chất lượng cụ thể, và đưa ra định hướng cho sự nổ lực liên tục cải tiến nhằm nâng cao sự thỏa mãn khách hàng.
Chính sách chất lượng của công ty chúng tôi là:

                 “Người Bạn Đồng Hành và Tin Cậy”

Người bạn: 

Tạo sự thân thiện gần gũi.

Xem khách hàng và đối tác như người bạn thân thiết trong hoạt động kinh doanh 

Đồng hành:

Công ty không những cung cấp sản phẩm dịch vụ mà còn sẳn sàn hổ trợ cho khách hàng và đối tác trong mọi khía cạnh

Tin cậy:

Nhấn mạnh tính  chuyên nghiệp và luôn khẳng định với khách hàng GPC là đối tác có uy tín và đáng tin cậy.

Phương châm hoạt động:
“ Người bạn đồng hành & tin cậy”

Phương châm hoạt động "Người bạn đồng hành & tin cậy" của công ty cũng tạo định hướng cho nhân viên trong việc làm việc với khách hàng và đối tác. Công ty mong muốn nhân viên sẽ luôn hỗ trợ và đồng hành cùng khách hàng, đặt mối quan hệ với khách hàng lên hàng đầu, và luôn đảm bảo tính chuyên nghiệp và uy tín trong mọi hoạt động kinh doanh. Qua đó, Thái Bình Thịnh Vượng mong muốn đóng góp vào sự phát triển của các doanh nghiệp khác trong cùng ngành, góp phần xây dựng hình ảnh uy tín và chất lượng của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

 QUALITY POLICY OF THAI BINH THINH VUONG (GOLDEN PACIFIC CO.LTD)

The role of the quality policy is to communicate the commitments and aspirations of the company in relation to quality, and to identify the basic objectives of quality management. The quality policy provides guidance for establishing specific quality objectives, and provides direction for continuous improvement efforts to enhance customer satisfaction.

Our company's quality policy is:

                      "A Reliable and Supportive Companion"

Companion:

Create a friendly and intimate relationship.

View customers and partners as close friends in business activities.

Supportive:

The company not only provides products and services, but also provides support for customers and partners in all aspects.

Reliable:

Emphasize professionalism and always affirm to customers that GPC is a reliable and trustworthy partner.

Operating philosophy:


                     "A Reliable and Supportive Companion"

The operating philosophy of "A Reliable and Supportive Companion" also provides guidance for employees in working with customers and partners. The company expects employees to always support and accompany customers, prioritize building relationships with customers, and ensure professionalism and credibility in all business activities. Through this, Thai Binh Thinh Vuong hopes to contribute to the development of other businesses in the same industry, and to build a reputable and high-quality image of Vietnam in the international market.

Chính sách và chất lượng (QUALITY POLICY)

CÔNG TY TNHH THÁI BÌNH THỊNH VƯỢNG

Địa chỉ

: 252 Mã Lò, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, Tp.HCM

Điện thoại 

: 028.6293.0826 - 0919 45.77.45 

Email

: gpc@goldenpacific.vn

Website

: www.goldenpacific.vn

Giấy ĐKKD

: 0108512980

Fanpage chúng tôi

@ 2020 Công ty TNHH Thái Bình Thịnh Vượng. 

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn